Návod na použitie ASUS R402U

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod ASUS R402U bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky ASUS R402U


Mode d'emploi ASUS R402U
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   ASUS R402U (5603 ko)

návod na obsluhu ASUS R402U

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SK7169 Návod na obsluhu notebooku Apríl 2012 Obsah Predstavenie notebooku O tomto návode na obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Poznámky k tomuto návodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bezpečnostné opatrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Príprava notebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Spoznanie súčastí Horná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Spodná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pravá strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ľavá strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zadná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Predná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Začíname Systém napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Používanie napájania striedavým prúdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Používanie napájania batériou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Starostlivosť o batériu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Zapnutie notebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Samotestovanie pri zapnutí (POST). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kontrola výkonu batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Nabíjanie batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Voľby pre napájanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Režim správy napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Spánok a hybernácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Regulácia teplotného výkonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Funkcie špeciálnej klávesnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Klávesové skratky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Klávesy Microsoft Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Klávesy multimediálnych ovládačov (na vybraných modeloch). . . . 50 Prepínače a indikátory stavu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Indikátory stavu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52  Návod na obsluhu notebooku Používanie notebooku Dotyková podložka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Používanie dotykovej podložky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Obrázky znázorňujúce používanie touchpadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Starostlivosť o touchpad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Automatické zablokovanie touchpadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Pamäťové zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Čítačka pamäťovej karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Mechanika pevného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Pamäť (RAM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Pripojenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Sieťové pripojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných modeloch). . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na vybraných modeloch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Príloha Voliteľné príslušenstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 4. Zo zoznamu vyberte bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť a kliknite na Pripojiť pre realizáciu spojenia. Pokiaľ nedokážete nájsť požadovaný prístupový bod, kliknite na ikonu Obnoviť v pravom hornom rohu a opätovne vykonajte obnovenie a vyhľadanie v rámci zoznamu. , Návod na obsluhu notebooku 69 5. Možno bude potrebné, aby ste počas pripojenia zadali heslo . 6. Po zrealizovaní spojenia sa spojenie zobrazí v rámci zoznamu. 7. Na ploche s notifikáciami budete môcť vidieť ikonu bezdrôtovej siete . Prečiarknutá ikona bezdrôtovej siete sa zobrazí po stlačení <Fn> + <F2> s cieľom zablokovať funkciu WLAN. 70 Návod na obsluhu notebooku Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na vybraných modeloch) Notebook vybavený technológiou Bluetooth eliminuje potrebu káblov pre pripojenie zariadení s podporou Bluetooth. Ak váš notebook nebol dodaný so zabudovaným Bluetooth, je pre používanie Bluetooth potrebné pripojiť modul USB alebo modul ExpressCard Bluetooth. Mobilné telefóny s podporou Bluetooth Môžete sa bezdrôtovo pripojiť k svojmu mobilnému telefónu. V závislosti na možnostiach mobilného telefónu dokážete presúvať údaje z telefónneho zoznamu, fotografie, zvukové súbory, alebo ho môžte používať ako modem pre pripojenie k internetu. Môžete ho používať aj na písanie SMS správ. Počítače alebo PDA s podporou Bluetooth Môžete sa bezdrôtovo pripojiť k inému počítaču alebo k PDA a vymieňať súbory, zdieľať periférie, alebo zdieľať internetové alebo sieťové spojenia. Môžete taktiež používať bezdrôtovú klávesnicu alebo myš podporujúcou Bluetooth Zapnutie a spustenie pomocného programu pre Bluetooth Tento proces sa používa v prípade pridania väčšiny zariadení typu Bluetooth. 1. Ak je to v prípade vášho modelu potrebné, prepnite spínač bezdrôtového pripojenia do polohy ON (ZAPNUTÉ) (pozrite si spínače v časti 3). 2. Opakovane stláčajte [FN+F2] dokiaľ sa nezobrazí ikona bezdrôtovej LAN a ikona Bluetooth. Návod na obsluhu notebooku 71 Na ploche s notifikáciami vo Windows môžete taktiež kliknúť na ikonu Konzola bezdrôtovej komunikácie a zvoliť ikonu Bluetooth. 3. V rámci Ovládací panel prejdite na Sieť a internet > Centrum sietí a následne kliknite na Zmeniť nastavenia adaptéra v ľavom modrom okne. 4. Pravým tlačidlom kliknite na Sieťové pripojenie Bluetooth a zvoľte Zobraziť sieťové zariadenia Bluetooth. 5. Kliknutím na Pridať zariadenie vyhľadáte nové zariadenia. 72 Návod na obsluhu notebooku 6. V zozname zvoľte zariadenie s aktívnou funkciou Bluetooth a kliknite na Ďalej. 7. Zadajte zabezpečovací kód pre Bluetooth pre svoje zariadenie a začnite párovanie. 8. Spárovaný vzťah sa úspešne zrealizoval. Kliknutím na Zatvoriť nastavenie dokončíte. Návod na obsluhu notebooku 73 74 Návod na obsluhu notebooku Príloha P Voliteľné príslušenstvo Nasledujúce položky sa v prípade potreby dodávajú ako voliteľné položky a dopĺňajú váš notebook. USB rozbočovač (voliteľný) Pripojenie voliteľného USB rozbočovača zvýši počet USB portov a vy budete mať možnosť pomocou jedného kábla rýchlo pripojiť alebo odpojiť akékoľvek periférie podporujúce USB Disk pomocnej pamäte s podporou USB Disk pomocnej pamäte s podporou USB predstavuje voliteľnú položku, ktorá poskytuje niekoľko stoviek megabajtov, vyššie prenosové rýchlosti a vyššiu trvanlivosť. Pri používaní v spojení so súčasnými operačnými systémami nie sú potrebné žiadne ovládače. Disketová mechanika s podporou USB Voliteľná disketová mechanika s rozhraním USB dokáže pojať štandardnú disketu o veľkosti 1, 44 MB (alebo 720 KB) a 3, 5 palcov. VÝSTRAHA!Aby ste zabránili chybám systému, pred odpojením disketovej mechaniky s podporou USB používajte Windows „ Bezpečné odpojiť hardvér“ na lište úloh. Disketu pred prepravou notebooku vyberte, čím zabránite poškodeniu spôsobenému nárazmi. Voliteľné pripojenia (pokračovanie) V prípade potreby je možné nasledujúce položky zakúpiť od iných dodávateľov / predajcov. Klávesnica a myš podporujúce USB Pripojenie externej klávesnice podporujúcej USB umožní pohodlnejšie zadávanie údajov. Pripojenie externej myši podporujúcej USB umožní pohodlnejšiu navigáciu v rámci Windows. Ako externá klávesnica podporujúca USB, tak aj externá myš, budú pracovať simultánne s klávesnicou a myšou zabudovanou v notebooku. Pripojenie tlačiarne Na ktoromkoľvek USB porte alebo USB rozbočovači je možné simultánne používať jednu alebo viac tlačiarní s podporou USB. P-2 Návod na obsluhu notebooku Operačný systém a softvér Tento notebook môže svojim užívateľom (je to teritoriálne podmienené) ponúkať možnosť vopred nainštalovaného operačného systému Microsoft Windows. Možnosti a jazyky budú teritoriálne podmienené. Stupne hardvérovej a softvérovej podpory sa môžu líši na základe nainštalovaného operačného systému. Stabilitu a kompatibilitu iných operačných systémov nemožno zaručiť. Podporný softvér Tento notebook je dodávaný s podporným CD nosičom, ktorý obsahuje BIOS, ovládače a aplikácie pre aktivovanie funkcií hardvéru, rozšírenie funkčnosti, pomoc pri spravovaní notebooku, alebo pridanie funkčnosti, ktorú neposkytuje pôvodne nainštalovaný operačný systém. [. . . ] 150, LI-TE RD. , PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R. O. C. Country: TAIWAN No. 150, LI-TE RD. , PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R. O. C. Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN declare the following apparatus: Product name : Country: GERMANY HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Product name : Notebook PC declare the following apparatus: declare the following apparatus: Model name : Návod na obsluhu notebooku conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2006+A1:2007 Class B EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 301 489-1 V1. 8. 1(2008-04) EN 301 489-3 V1. 4. 1(2002-08) EN 301 489-4 V1. 3. 1(2002-08) EN 301 489-7 V1. 3. 1(2005-11) EN 301 489-9 V1. 4. 1(2007-11) EN 301 489-17 V2. 1. 1(2009-05) EN 301 489-24 V1. 4. 1(2007-09) EN 302 326-2 V1. 2. 2(2007-06) EN 302 326-3 V1. 3. 1(2007-09) EN 301 357-2 V1. 3. 1(2006-05) EN 302 623 V1. 1. 1(2009-01) EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 EN 60065:2002 / A12:2011 Regulation (EC) No. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU ASUS R402U

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu ASUS R402U začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag