Návod na použitie ASUS P32VM

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod ASUS P32VM bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky ASUS P32VM


ASUS P32VM : Stiahnuť kompletný návod (6314 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   ASUS P32VM (5453 ko)

návod na obsluhu ASUS P32VM

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SK7175 Návod na obsluhu notebooku Máj 2012 Obsah Predstavenie notebooku O tomto návode na obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Poznámky k tomuto návodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bezpečnostné opatrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Príprava notebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ChSpoznanie súčastí Horná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Spodná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pravá strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ľavá strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zadná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Predná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Začíname Systém napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Používanie napájania striedavým prúdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Používanie napájania batériou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Starostlivosť o batériu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Zapnutie notebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Samotestovanie pri zapnutí (POST). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kontrola výkonu batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Nabíjanie batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Voľby pre napájanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Režim správy napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Spánok a hybernácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Regulácia teplotného výkonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Funkcie špeciálnej klávesnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Farebné aktivačné klávesy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Klávesy Microsoft Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Klávesy multimediálnych ovládačov (na vybraných modeloch). . . . 45 Prepínače a indikátory stavu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Prepínače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46  Návod na obsluhu notebooku Indikátory stavu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Používanie notebooku Dotyková podložka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Používanie dotykovej podložky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Obrázky znázorňujúce používanie touchpadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Starostlivosť o touchpad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Automatické zablokovanie touchpadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pamäťové zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Čítačka pamäťovej karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Mechanika pevného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Pamäť (RAM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Pripojenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Sieťové pripojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných modeloch). . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na vybraných modeloch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Okamžité zapnutie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Nabíjačka USB Charger+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Používanie nabíjačky USB Charger+ v režime napájania z batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Príloha Voliteľné príslušenstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 3.  Zaškrtnite políčko s možnosťou Zablokovať pri zapojení externého polohovacieho zariadenia.  Na uloženie aktuálnych zmien vyberte možnosť Použiť, alebo zmeny uložte vybratím možnosti OK , a potom ukončite. Návod na obsluhu notebooku 55 Pamäťové zariadenia Pamäťové zariadenia umožňujú notebooku načítať alebo zapísať dokumenty, obrázky a ostatné súbory na rôzne zariadenia pre uloženie údajov do pamäte. Čítačka pamäťovej karty Aby bolo možné používať pamäťové karty zo zariadení, akými sú digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny a PDA, je bežne potrebné zvlášť zakúpiť čítačku pamäťových kariet. Tento notebook je vybavený jednou zabudovanou čítačkou pamä ových kariet, ktorá dokáže čítať množstvo pamäťových kariet. Zabudovaná čítačka pamäťových kariet nie je len pohodlná, ale je aj rýchlejšia ako väčšina ostatných typov čítačiek pamäťových kariet, pretože využíva internú širokopásmovú zbernicu PCI. DÔLEŽITÉ!Kompatibilita pamäťovej karty je rôzna a závisí na modeli notebooku a technických špecifikáciách pamäťovej karty. Špecifikácie pamäťových kariet sa vždy menia a tak sa kompatibilita môže bez upozornenia zmeniť. MMC/SD/MS/PRO DÔLEŽITÉ!Kartu nikdy nevyberajte počas alebo ihneď po načítaní, kopírovaní, formátovaní alebo vymazaní údajov z karty, pretože môže dôjsť ku strate údajov. Aby ste zabránili strate údajov, pred vybratím pamäťovej karty použite príkaz „ Safely Remove Hardware and Eject Media” nachádzajúci sa na lište úloh. 56 Návod na obsluhu notebooku Mechanika pevného disku Mechaniky pevných diskov majú väčšie kapacity a fungujú pri omnoho vyšších rýchlostiach ako disketové mechaniky alebo optické mechaniky. Notebook sa dodáva s vymeniteľnou mechanikou pevného disku. Aktuálne mechaniky pevných diskov podporujú S. M. A. R. T. (Technológia vlastného monitorovania a ohlasovania) pre zistenie chýb alebo porúch disku. Kvôli výmene alebo modernizácii mechaniky pevného disku vždy navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajcu tohto notebooku. DÔLEŽITÉ!Zlé zaobchádzanie s notebookom môže spôsobiť poškodenie mechaniky pevného disku. S notebookom zaobchádzajte jemne a chráňte ho pred vplyvom statickej elektrickej energie, silnými vibráciami a nárazmi. Mechanika pevného disku predstavuje chúlostivejší prvok a bude zvyčajne prvým prvkom, ktorý sa poškodí pri páde notebooku. Kvôli výmene alebo modernizácii mechaniky pevného disku vždy navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajcu tohto notebooku. VÝSTRAHA!Pred sňatím krytu pevného disku odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, telefónne alebo telekomunikačné linky a sieťový konektor (ako je externý sieťový prívod, batéria atď. ). Skutočné umiestnenie pevného disku sa líši podľa modelov. Ak chcete zistiť umiestnenie pevného disku, pozrite si predchádzajúcu kapitolu. Návod na obsluhu notebooku 57 Vybratie mechaniky pevného disku A B A B Pevný disk môže byť vo vašom prenosnom počítači zaistený tromi alebo štyrmi skrutkami v závislosti od vášho modelu. 58 Návod na obsluhu notebooku Nainštalovanie mechaniky pevného disku B A B A Pevný disk môže byť vo vašom prenosnom počítači zaistený tromi alebo štyrmi skrutkami v závislosti od vášho modelu. Návod na obsluhu notebooku 59 Pamäť (RAM) Prídavná pamäť zvýši výkon aplikácie znížením prístupu na pevný disk. Informácie o možnostiach modernizácie pamäte pre svoj notebook získate v autorizovanom servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu kompatibilitu a spoľahlivosť, je potrebné, aby ste moduly pre rozšírenie zakúpili u autorizovaných predajcov tohto notebooku. BIOS automaticky zisťuje veľkosť pamäte systému a na základe toho počas procesu POST (samotestovanie pri zapnutí) nakonfiguruje CMOS. Po nainštalovaní pamäte nie je potrebné žiadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vrátane BIOS). VÝSTRAHA! [. . . ] Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách http://www. energy. gov/powermanagement. Na stránkách http:// www. energystar. gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR. Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operacními systémy Freedos a Linux. . P-34 Návod na obsluhu notebooku Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie. Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr. asus. com/ english/Compliance. htm: Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950 REACH SVHC - EÚ RoHS - Kórea Švajčiarske zákony o energiách Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU ASUS P32VM

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu ASUS P32VM začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag