Návod na použitie ASUS EB1503

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod ASUS EB1503 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky ASUS EB1503


ASUS EB1503 : Stiahnuť kompletný návod (2748 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   ASUS EB1503 (2192 ko)

návod na obsluhu ASUS EB1503

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] EeeBox PC Návod na obsluhu EeeBox EB1503 Slovenčina Slovenčina SK7300 Prvé vydanie V1 Apríl 2012 Autorské práva © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre jeho potreby zálohovania. Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodným značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na účely označenia. [. . . ] USB umožňuje simultánne fungovanie mnohých zariadení na jednom počítači s niekoľkým perifériami fungujúcimi ako dodatočné EeeBox PC 3 Port pre zámok Kensington® Port pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť EeeBox pomocou zabezpečovacích zariadení určených pre notebook, ktoré sú kompatibilné so zabezpečovacími zariadeniami typu Kensington®. Tieto zabezpečovacie výrobky zvyčajne obsahujú kovový kábel a zámok, ktorý zabraňuje preniesť EeeBox PC z upevneného objektu. Slovenčina 4 5 Výstup pre displej (monitor) 15 kolíkový D-sub port pre monitor podporuje štandardné VGA kompatibilné zariadenie, akým je monitor alebo projektor a umožňuje sledovanie na väčšom externom displeji. Port HDMI Port HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) podporuje zariadenia s podporou Full-HD, ako sú LCD TV alebo monitory a umožňuje sledovanie na väčšom externom displeji. E-SATA Externý SATA alebo eSATA externé pripojenie zariadení s podporou Serial-ATA pôvodne navrhnutých pre použitie vo vnútri počítača. Je až šesťkrát rýchlejší ako externé riešenia pre ukladanie do pamäte USB 2. 0, a 1394. Je ho možné ho taktiež rýchlo pripojiť pomocou tienených káblov a konektorov do vzdialenosti až 2 metre. 6 E-SATA Port 7 Konektor pre slúchadlo / audio výstup (výstup S/PDIF) Konektor pre stereo slúchadlá sa používa na pripojenie výstupného zvukového signálu zo systému k reproduktorom so zosilňovačom alebo k slúchadlám. K tomuto konektoru pripojte audio kábel s 3, 5 mm mini konektorom kábel kvôli prenosu analógového alebo digitálneho zvuku. V prípade funkcie výstupu S/PDIF použite na pripojenie zosilňovača dodávaný adaptér mini konektor na S/PDIF. 18 EeeBox PC 8 9 Napájanie (jednosmerný prúd 19 V) Dodávaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor. Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný PC. Aby ste zabránili poškodeniu PC, vždy používajte dodávaný sieťový adaptér. Sieťový adaptér môže byť počas používania teplý až horúci. Adaptér nezakrývajte a nedržte ho v blízkosti svojho tela. Používanie štrbinového DVD prehrávača Svoj disk zasuňte do štrbinového DVD prehrávača tak, aby potlačená strana disku smerovala doľava. Potlačená strana disku EeeBox PC 19 Slovenčina Port LAN Osem kolíkový port LAN RJ-45 podporuje štandardné Ethernet káble, a to pre pripojenie k lokálnej sieti. Používanie diaľkového ovládača (na vybraných modeloch) Pomocou diaľkového ovládania spustite aplikáciu Windows® MCE (Mediálne centrum) alebo ovládajte aplikáciu TotalMedia Center s cieľom prehrávania mediálnych súborov. S funkciami tlačidiel diaľkového ovládania sa môžete zoznámiť na nasledujúcej strane. Typ diaľkového ovládania a funkcie MCE sa môžu líšiť v závislosti na modeli. Slovenčina 20 1 26 25 24 23 22 21 8 20 19 18 17 9 10 11 2 4 6 7 3 5 16 15 14 12 13 EeeBox PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Napájanie : Stláčaním budete prepínať medzi režimom zapnutia a pohotovostným režimom. (Skôr ako budete túto funkciu používať, musíte skontrolovať, či je v BIOSe aktivované Zapnúť napájanie pomocou diaľkového ovládania. ) Pozastavenie: Stlačením pozastavíte prehrávanie. Stop: Stlačením zastavíte prehrávanie mediálneho súboru. Prehrávanie: Stlačením začnete prehrávať mediálny súbor. Rýchlo dopredu: Stlačením dôjde k rýchlemu prevíjaniu mediálneho súboru dopredu. Nasledujúca stopa: Stlačením prejdete na nasledujúcu stopu. Informácie: Stlačením zobrazíte programové informácie v rámci programu Windows MCE alebo v rámci ďalších možností menu. O kanál hore/dolu: Stlačením zmeníte TV kanály. * Video: Stlačením spustíte menu pre videá v rámci programu Windows MCE. Hudba: Stlačením spustíte menu pre hudbu v rámci programu Windows MCE. Farebné tlačidlá: Stlačením získate prístup do možností menu pre program Windows MCE alebo v rámci režimu teletext. (Tieto funkcie sa môžu regionálne líšiť) Teletext zapnúť/vypnúť: Stlačením zapnete/vypnete teletext. (Táto funkcia je dostupná iba v určitých regiónoch. ) EeeBox PC 21 Slovenčina 15 Vymazať: Stlačením vymažete vstupnú informáciu. 16 Numerické tlačidlá: Stlačením zadáte čísla alebo vyberiete kanál. * 17 TV: Stlačením spustíte ponuku TV v rámci Windows MCE. 18 Fotografie: Stlačením spustíte menu pre fotografie v rámci programu Windows MCE. [. . . ] Slovenčina 39 Používanie segmentu obnovy Obnovovanie operačného systému na štandardne nastavené rozdelenie z výroby (F9 Recovery (Obnova)) 1. Počas zavádzania stláčajte tlačidlo [F9]. 2. Keď sa zobrazí táto položka, vyberte Windows setup [EMS Enabled] (Nastavenie Windows [Aktivované EMS] a stlačte tlačidlo [Enter]. 4. Vyberte Recover the OS to the Default Partition (Obnoviť operačný systém na štandardne nastavené rozdelenie)a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). 5. Zobrazí sa štandardne nastavené rozdelenie z výroby. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU ASUS EB1503

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu ASUS EB1503 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag