Návod na použitie APPLE IPHONE 4S FINGERTIPS

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod APPLE IPHONE 4S bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky APPLE IPHONE 4S


Mode d'emploi APPLE IPHONE 4S
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   APPLE IPHONE 4S STARTING (2579 ko)
   APPLE IPHONE 4S INFORMATION GUIDE (672 ko)
   APPLE IPHONE 4S PRODUCT INFORMATIONS (708 ko)
   APPLE IPHONE 4S FINGERTIPS (2481 ko)
   APPLE IPHONE 4S INFORMATION GUIDE (862 ko)

návod na obsluhu APPLE IPHONE 4SFINGERTIPS

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Pre odoslanie hovoru priamo na odkazovac, stlacte tlacidlo Vypnú/Zapnú dvakrát. Pre odpovedanie na hovor pouzitím náhlavnej sady stlacte stredné tlacidlo jedenkrát. alsím stlacením stredného tlacidla prebiehajúci hovor ukoncíte. FaceTime. Vyberte si niektorý z kontaktov a klepnutím na tlacidlo FaceTime spustite videohovor s uzívateom iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu. [. . . ] Môzete tiez poziada o prehratie vybraného albumu, interpreta alebo playlistu, prípadne prehra podobné skladby vyslovením príkazu , , Play more songs like this". Môzete sa dokonca opýta , , What's playing?" alebo , , Play songs by the Rolling Stones". Zvonenie/ Tichý rezim Zvýsi/ Znízi hlasitos Strucná prírucka Vyzaduje zariadenie s povolenou funkciou FaceTime u oboch úcastníkov hovoru. Domov Fotoaparát. Pre okamzitý prístup k fotoaparátu zo zamknutej obrazovky stlacte tlacidlo Domov dvakrát, prípadne klepnite na ikonu aplikácie Fotoaparát na ploche. Klepnutím na kohokovek alebo cokovek na obrazovke upravujete zaostrenie a expozíciu. Fotografiu spravíte klepnutím na tlacidlo Fotoaparát alebo stlacením tlacidla Zvýsi hlasitos. Pre nahrávanie HD videa posute prepínac do polohy Video a potom klepnite na tlacidlo Nahráva. Opätovným klepnutím na toto tlacidlo zastavíte nahrávanie. Fotky. Pre zobrazenie vasich obrázkov klepnite na tlacidlo Fotky na ploche. Medzi obrázkami listujete svihnutím prsta smerom doprava alebo doava. Obrázok zväcsíte klepnutím dvakrát alebo pohybom dvoch prstov od seba. Klepnite jedenkrát pre zobrazenie ovládacích prvkov. Fotku môzete upravi alebo vylepsi, prípadne ju zdiea, tlaci a este omnoho viac. Ak máte v iCloude povolenú sluzbu Fotostream, budú fotky, ktoré odfotíte, automaticky odoslané na vsetky vase zariadenia. Ovládanie videí a skladieb. Ovládanie zobrazíte pocas prehrávania hudby alebo videa klepnutím kdekovek na obrazovku. Opätovným klepnutím ho skryjete. Pre streamovanie vasej hudby alebo videí na Apple TV klepnite na tlacidlo AirPlay. * Pre rýchly prístup k ovládacím prvkom zvuku pri zamknutej obrazovke dvakrát stlacte tlacidlo Domov. Priblízte si web. V Safari dvakrát klepnite na akúkovek cas webovej stránky - obrázok alebo text - a zväcsíte si ju. Opätovným klepnutím dvakrát ju zmensíte. Otocte iPhone a zobrazte si webovú stránku na sírku. Pre zobrazenie clánku bez rusivých prvkov klepnite na tlacidlo Cítacka vo vrchnej casti obrazovky. [. . . ] alsie informácie o moznostiach iPhonu získate na stránke www. apple. com/sk/iphone. Prírucku uzívatea pre iPhone a alsie dôlezité informácie získate na stránke support. apple. com/sk_SK/manuals/iphone. Ak si chcete prezera prírucku na vasom iPhone, stiahnite si ju z iBookstore alebo pouzite zálozku v Safari. Pre podporu týkajúcu sa sieových sluzieb, odkazovaca a fakturácie kontaktujte vásho poskytovatea sieových sluzieb. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU APPLE IPHONE 4S

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu APPLE IPHONE 4S začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag